Příspěvky

RIP

Obrázek
R est I n P eace, pro drsnější povahy s oblibou granátů a min potom R est I n P ieces, no a v našem případě R esistors I n P aralel. Odpor R dvou rezistorů paralelně spojených odpovídá ₁ ₂ ₁ ₂ , kde R₁ a  R₂ jsou odpory paralelně spojených rezistorů. Stejnou věc lze zapsat pomocí operátoru  , tedy ₁ ₂ . Ten operátor sám je poměrně užitečným, neb stejnou věc řešíme v rámci paralelně spojených cívek, či seriově spojených kondenzátorů. 1. Dva rezistory paralelně Pochopitelně se to dá odvodit, předpokládejme nadále rezistory. Pro každý z paralelně spojených rezistorů bude platit ₁ ₁ ₁ a  stejně tak pro ₂ ₂ ₂ , pro celkový vnější odpor bude platit . Z kirchhoffova proudového zákona plyne, že součet proudů v uzlu je nulový, tedy ₁ ₂ , tudíž ₁ ₂ . Protože jsou rezistory paralelně, musí na nich být i shodné napětí, tedy ₁ ₂ . Pokud by kterýkoliv z  ₁ či ₂ by byl roven nule, tedy představoval by ideální zkrat, potom při paralelní kombinaci máme rezistor přemostěný ideálním zkratem, čili n